Dotacje

Firma NET Sports sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.”

Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania Digital Player Cards (kart z sportowcami wykorzystującymi technologię rzeczywistości rozszerzonej) na rynek Chin, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo NET Sports sp. z o.o. na rynku docelowym - Chiny.

Całkowita wartość projektu: 180 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 180 000 PLN